fbpx

Müügitingimused

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad Santeco.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Santeco Holding OÜ (edaspidi Santeco) vahel kaupade ja teenuste ostmisel

1.2 Müügitingimused kehtivad Santeco ja eraisikust Tarbija õigussuhete reguleerimiseks.

1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Santeco veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.4 Veebipood Santeco jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Santeco.com.

  1. Hinnainfo

2.1 Kõik veebipoes Santeco toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Ostude hinnale lisandub transpordi hind, mis moodustub ostetud kauba kaalust ja sihtkohast olenevalt, vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordihinda on võimalik eelnevalt teada saada ja kontrollida ostukorvis oleva spetsiaalse kalkulaatori abil. Väiksemate pakkide puhul on võimalik kasutada ka pakiautomaadi teenust, aga seda erikokkuleppel meie klienditeenindusega.

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Santeco vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5 Veebipood Santeco jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Santeco.

  1. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.  Osade toodete juures saate valida eritellimusena lisavarustust

3.2 Kui olete toodete lisamise lõpetanud, vajutage lingile „Vaata ostukorvi“

3.3 Kui teil on sooduskupong vastava sooduskoodiga, sisestage see ning vajutage nuppu „Sisesta kood“

3.4 Valige soovitud transpordi viis ning vajutage nuppu „Mine kassasse“

3.5 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt „külalisena“ või püsikliendina (sellisel juhul on vajalik sisse logimine või püsikliendiks registreerumine).

3.6 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja sobiv tasumisviis ning vajutage nupule „Esita tellimus“. Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus, mille alusel saate tasuda vastavalt eelnevalt tehtud tasumisviisi valikule. Vastav Tellimus-arve saadetakse teie poolt märgitud e-posti aadressile.  Enne tellimuse esitamist saate tutvuda Santeco müügitingimustega ja kinnitada seda eraldi valikus linnukesega. Ekraanile kuvatud tellimuse kinnituses leiate kõik andmed makse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega.

3.7 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.8 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E-R 8.00-17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 17.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen ise järgi“ tarnevaliku puhul.

3.9 Tellimus on kehtiv 7 päeva. Kui 7 päeva jooksul ei ole esitatud arvet tasutud, kaotab tellimus kehtivuse.

  1. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Santeco andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Santeco.com poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Santeco.com -le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Santeco pangakontole.

  1. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Santeco.com tellimuse ning toimetab selle kliendile vastavalt kliendi poolt valitud transpordiviisile (v.a. juhul, kui on tegu tarnetingimusega „Tulen ise järgi“).

5.2 Santeco.com lehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4 Veebipood Santeco.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele (kui vastav tarneviis on valitud) üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Santeco.com ei saanud mõjutada, ega ette näha.

  1. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 Tarbijal õigust lepingust taganeda ei ole, juhul kui toode on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi. Nendeks on kõik tooted mida me oleme töödelnud (lõiganud, värvinud, vahetanud komponente, detaile jne.) vastavalt kliendi isiklikele soovidele.

6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.3 Tarbija kannab kõik toote transportimisega seotud kulud.

6.4. Toode peab olema tagastatud originaalpakendis

6.5 Toote tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis toote ostust taganemise avaldus, Ning saata see e-postiaadressile info@santeco.com  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6 Tarbija peab toote tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.7 Klient ei pea toodet tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Santeco.com on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6.8 Kliendile tagastatakse tema poolt tasutud tellimuse summa, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba ostust taganemise avalduse esitamisest. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

6.9 Kliendi poolt tasutud tellimuse summat ei tagastata ennem, kui tagastatav kaup on jõudnud Veebipoe Santeco.com lattu.

6.10 Rikutud kaupa ei käsitleta ega võeta tagasi.

  1. Vääramatu jõud

7.1 Veebipood Santeco.com ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Santeco.com ei saanud mõjutada või ette näha.

  1. Isikuandmete töötlemine

8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakt telefon, kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2 Veebipoel Santeco.com on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Santeco.com.

8.5 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

  1. Pretensioonide esitamise kord

10.1 Veebipood Santeco.com vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

10.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Santeco.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

10.3 Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada kauba kasutamine.

10.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Santeco.com ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Santeco.com.

10.5 Veebipood Santeco.com ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

10.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@santeco.com  pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

10.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

10.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10.9 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Santeco.com ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Santeco.com ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Santeco.com ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

  1. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

11.1 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.